Het verborgen talent van mensen, teams en organisaties vrijmaken is één van mijn grootste passies.  Dit kan niet zonder balans, vertrouwen en verbinding. Ik heb uit eigen ervaring, met vallen en opstaan, mogen ontdekken dat de principes uit de Japanse krijgskunst aikido hierbij een geweldig hulpmiddel zijn. Ik heb daarom de Aiki-Methode ontwikkeld waarbij de principes uit de krijgskunst aikido kunnen worden ervaren, zonder daarbij de krijgskunst zelf te hoeven beoefenen. Hierdoor kan iedereen op een effectieve manier kalmte en overzicht behouden bij stress, met aanzienlijk minder inspanning presteren en een enorme vitale en productieve omgeving creëren. 

Johan Lodder
Oprichter Aiki Coaching

Aiki komt van Aikido, dat is een Japanse krijgskunst waar vechten taboe is.

Aiki bestaat uit twee Japanse karakters: “Ai en “Ki”. Het staat voor het samenbrengen van energie en levenskracht en het benutten van je natuurlijke potentieel. Dit kan door gebruik te maken van je unieke talenten in harmonie met jezelf, de ander en de omgeving.

Ai

Ai staat voor harmonie. Centraal staat het idee dat je in harmonie bent met je omgeving en met de ander, in plaats van daarmee in conflict te zijn. Bij een conflict wordt de beweging en energie van een eventuele aanval van richting veranderd zonder de noodzaak van een botsing, gevecht of het gebruik van kracht.

Ki

Ki staat voor levensenergie of universele energie. Ki geeft leven en vitaliteit aan alle dingen. Het begrijpen van de Ki-principes en het ontwikkelen van de mogelijkheid om je persoonlijke Ki te sturen en te gebruiken zijn een integraal onderdeel van het gedachtegoed van Aiki Coaching.

Do

Do staat voor weg of methode. Het is de manier waarop je iets doet. Aikido is de weg van de harmonie met als missie mensen te verbinden en zo het algeheel welzijn in de wereld te bevorderen

Call Now Button