Testimonials

Aikido Workshop Testimonial

Korte impressie naar aanleiding van een open inschrijving aikido workshop. Wij verzorgen regelmatig deze workshops. Wil je een keer deelnemen of meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

LEES HIER WAT MENSEN VAN ONS VINDEN

Mamoun Meggouh
Mamoun Meggouh
15:47 17 Mar 23
(Translated by Google) A whole world opened up during the session! Johan was very passionate and enthusiastic. Definitely recommended if you want to discover your own strength.(Original)Er ging een hele wereld open tijdens de sessie! Johan was heel gepassioneerd en enthousiast. Zeker een aanrader als je je eigen kracht wil ontdekken.
René van den Berg
René van den Berg
09:49 08 Mar 23
(Translated by Google) Johan's Aikido workshop was an eye-opener for us at &ranj. His teaching style makes the participants feel at ease, and you are almost guaranteed to learn new and unexpected things. Recommended!(Original)Johan's Aikido-workshop was een eye-opener voor ons bij &ranj. Zijn manier van lesgeven zorgt ervoor dat de deelnemers zich op hun gemak voelen, en je leert bijna gegarandeerd nieuwe en onverwachte dingen. Een aanrader!
Cassandra Snepvangers
Cassandra Snepvangers
09:22 08 Mar 23
(Translated by Google) Good communication and a very nice workshop. It has given many people with us new insights and made them enthusiastic about Aikido. We also thought it was very good that Johan always made the link to how you can apply it to your daily work. Thank you!(Original)Goede communicatie en een hele leuke workshop. Het heeft veel mensen bij ons nieuwe inzichten gegeven en enthousiast gemaakt over Aikido. We vonden het ook heel goed dat Johan steeds de koppeling maakte naar hoe je de het kan toepassen op je dagelijkse werk. Bedankt!
Simon van Driel
Simon van Driel
07:43 13 Jul 22
(Translated by Google) Together with Aiki Coaching, I have been able to give wonderful training sessions at several companies that bring inspiration and energy back to the company and team. Definitely recommend checking out the website.(Original)Samen met Aiki Coaching heb ik bij meerdere bedrijven prachtige trainingen mogen geven die inspiratie en energie terugbrengen in het bedrijf en team. Zeker een aanrader om eens op de website te kijken.
Sander Goedhart
Sander Goedhart
15:07 29 Mar 22
(Translated by Google) Last year I concluded the career advice process of NL Leert Door from Mr Lodder and I hope that others have (had) as much use as the undersigned!It was nice to be guided in this and it definitely brought me to where I am now…. highly recommended 🤝(Original)Ik heb vorig jaar het loopbaanadvies traject van NL Leert Door afgesloten van dhr Lodder en ik hoop dat anderen er net zoveel aan hebben (gehad) als ondergetekende!Het was fijn om hierin begeleid te zijn en heeft mij absoluut gebracht waar ik nu sta…. een aanrader dus 🤝
Diederik Scheepstra
Diederik Scheepstra
14:11 19 Nov 21
A truly inspiring experience that sticks with you and can really help you in finding your inner power and using that to become more effective. I highly recommend working with Johan and his colleague Simon. They did an amazing job with our team.
Pat Cronin
Pat Cronin
09:27 08 Oct 21
fantastic training, and brilliant insight into energy management, power, and the beauty of martial arts Aikido
M.Deniz Erdemir
M.Deniz Erdemir
20:22 16 Mar 20
We had an incredible experience as a team with Johan during our team activity. Aiki Coaching is a nice team activity if you’d like to help your team to get engaged, help to use their energy in a most efficient way as well as let them learn some basic Aikido techniques. I must say, it was a great experience, super powerful and lots of fun! Thanks to Aiki Coaching!
Jana Nová
Jana Nová
08:50 30 Nov 19
Dear all, I would like to share our amazing experience with Aiki Coaching & Training.We had a 2,5hour workshop with my colleagues (approx.30 people, nobody from us does or did martial arts or aikido).It was amazing experience, because what we learned can be also very easily applied to our work or even private lives. We practised our focus, imagination, self belief, cooperation and team work. Where is focus, there is always strength and via practising this, I believe you can achieve "unachievable".This workshop is perfect for anybody - individuals, small or bigger teams and really perfect as part of teambuilding.I have to say that I am thinking about joining regular aikido class now...A huge thanks to Johan and his colleague for amazing workshop and lessons.Jana
Berry de Boer
Berry de Boer
12:38 14 Nov 19
Edwin Luijendijk
Edwin Luijendijk
12:33 14 Nov 19
(Translated by Google) Johan lives his unique gift and shares it very consciously with the world through Aikido principles. Can I put this in words? Perhaps. It is better to experience him in this role. A meeting full of passion and impact!(Original)Johan leeft zijn unieke gift en deelt dit heel bewust met de wereld door middel van Aikido principes. Kan ik dit in woorden vatten? Misschien. Beter is om hem in deze rol te ervaren. Een ont-moeten vol passie en impact!
Shatner O'Brien
Shatner O'Brien
12:09 14 Nov 19
(Translated by Google) Very practically applicable in practice!Johan puts daily affairs in perspective, so that you can create tools for yourself to determine direction. And all this in a respectful and pleasant way.(Original)Zeer praktisch toepasbaar in de praktijk!Johan zet dagelijkse zaken mooi weer in perspectief, zodat je voor jezelf handvatten kunt creëren om richting te bepalen. En dit allemaal op een respectvolle en prettige manier.
Mariëlle van Bostelen
Mariëlle van Bostelen
11:43 14 Nov 19
(Translated by Google) Very nice workshop followed by Johan. Calm itself and gives very clear instructions. Was very impressed with my own strength. How by concentrating, no one can lift you. Special experience that I recommend to everyone! Nice as a break during a company meeting or day training.(Original)Hele fijne workshop gevolgd van Johan. De rust zelve en geeft hele duidelijke instructies. Was zeer onder de indruk van mijn eigen kracht. Hoe door te concentreren, niemand je op kan tillen. Bijzondere ervaring die ik iedereen aanraadt! Leuk als break tijdens een bedrijfsoverleg of dagtraining.
IK WIL DIT Kind met zelfvertouwen
IK WIL DIT Kind met zelfvertouwen
07:57 14 Nov 19
Playful, surprising, inspiring, strong and valuable🍀 💪🙏
Tirza Kruithof
Tirza Kruithof
07:43 14 Nov 19
(Translated by Google) Unforgettable experience, the enormous power and life energy that is inside you... you "just" have to be aware of it to get started. Very valuable and useful in everyday life. Recommended!(Original)Onvergetelijke ervaring, de enorme kracht en levensenergie die in je zit... je hoeft je er “alleen maar” bewust van te zijn om er mee aan de slag te gaan. Heel waardevol en bruikbaar in het dagelijks leven. Aanrader!
Wesley van der Stel
Wesley van der Stel
21:24 13 Nov 19
(Translated by Google) Excellent company training courses that interactively introduce people to their own unprecedented abilities. Do you want to take your organization to a higher level in the field of management and leadership? Then contact Johan, there is a good chance that he can help you with this.(Original)Uitstekende bedrijfstrainingen die op een interactieve manier mensen kennis laten maken met hun eigen ongekende vermogens. Wil jij je organisatie op het gebied van management en leiderschap naar een hoger niveau brengen? Neem dan contact op met Johan, grote kans dat hij je hiermee kan helpen.
Esengül Yildirim
Esengül Yildirim
17:52 17 Jul 19
(Translated by Google) As a team outing we followed an aikido workshop with our group led by Johan. That was super fun and surprisingly inspiring. Highly recommended! We wanted something different and this original interpretation of our company outing was extremely successful.(Original)Als teamuitje hebben wij met onze groep een aikido workshop gevolgd onder leiding van Johan. Dat was super leuk en verrassend inspirerend. Zeer zeker een aanrader! We wilden wat anders en deze originele invulling van ons bedrijfsuitje was uitermate geslaagd.
Jeff Daelman
Jeff Daelman
21:12 29 Mar 22
jaap rijn
jaap rijn
21:32 17 Jul 20
Call Now Button