Business Aikido

Verbinden, inspireren en ontwikkelen

Innerlijke kracht, vitaliteit en persoonlijk leiderschap

Aiki Coaching brengt professionals, teams en organisaties weer in contact met hun kern kracht. Dat brengt authenticiteit, (zelf)vertrouwen, balans en ruimte voor groei en ontwikkeling. Wij onderscheiden ons van andere trainers en coaches door op een andere, unieke, manier te kijken naar persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling. Wij gebruiken hierbij onder meer de universele en krachtige principes uit de krijgskunst Aikido.

 

Onze programma’s zijn afgestemd op de werkpraktijk en worden naast onze individuele aanbod ook aangeboden in samenwerking en co-creatie met universiteiten, opleidingsinstituten, trainingsbureaus, business schools en evenementenbureaus. Denk aan trainingen en programma’s op het gebied van teambuilding en (persoonlijk) leiderschap, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en persoonlijke effectiviteit.

Meer Impact bestaande trainingen

Voor trainingsbureaus, trainers en leer en ontwikkeling specialisten.
Onze aikido workshops leiderschap en aikido trainingen leiderschap kunnen op diverse manieren worden ingezet bij zakelijke trainingen en  bestaande of nieuw te ontwikkelen opleidingsprogramma’s. Wij maken bestaande trainingen en leiderschaptrajecten effectiever met onze Aiki-Methode.

Energizer op evenement

Meer Energie MET AIKI ENERGIZER

Zet ons ook in op uw volgende evenement of congres voor een originele Energizer. Of huur ons in als inspirerende Keynote speaker. Wij brengen positieve energie met een zinvolle en pakkende boodschap tijdens uw evenement.

Minder stress EN MEER BALANS

Te veel aan je hoofd als professional? De controle kwijt en het gevoel dat je vast loopt?  Haal jij het beste uit je leven, je team, je bedrijf?  De sleutel ligt in het optimaal benutten van jouw levensenergie om zo met aanzienlijk minder inspanning veel meer te bereiken. Voel je je te vaak futloos en vermoeid en heb je het idee dat je momenteel niet het maximale rendement uit je leven haalt? Vraag dan een vrijblijvend een persoonlijk gesprek aan.

Johan lodder als coach

ongekende mogelijkheden

Een training, workshop of Energizer van Aiki Coaching laat je versteld staan van je ongekende kracht en mogelijkheden en geeft verwondering, inspiratie en heel veel plezier. Het is een ervaring en belevenis die je bijblijft en die de deelnemers aan onze programma’s graag doorvertellen en zich nog jaren zullen herinneren.

Open inschrijving en incompany

Aiki Coaching verzorgt in-company en open inschrijving aikido workshops en aikido trainingen waarbij je gebruik leert te maken van je persoonlijke innerlijke kracht en de kracht en unieke talenten van jouw team of organisatie.

Met wie wij mogen werken

Succes verhalen

Bent u benieuwd naar de bevindingen van klanten of wilt u zelf een review achterlaten? 

Margriet Lodder
Margriet Lodder
17:30 30 Aug 23
(Translated by Google) It was a super fun training! Recommended! Educational! Thank you!(Original)Het was een super leuke training! Een aanrader! Leerzaam! Bedankt!
Hanneke Verweij
Hanneke Verweij
17:29 30 Aug 23
(Translated by Google) very nice course(Original)fijne cursus veel aangehad
Romy K
Romy K
12:35 03 Aug 23
(Translated by Google) Very interesting training that not only deals with Aikido but also connects it in a pleasant way with the way you can apply it in daily life(Original)Erg interessante training die niet alleen ingaat op Aikido maar ook het op een prettige manier verbind met de manier waarop je het in dagelijks leven kan toepassen
Paul Evers
Paul Evers
12:01 10 Jun 23
Sigrid Koekkoek
Sigrid Koekkoek
15:01 09 May 23
(Translated by Google) What a great experience with our team and Johan. Feeling what it's really all about and how you can stand in your power purely through your mindset. Compliments!!(Original)Wat een geweldig ervaring met ons team en Johan. Voelen waar het echt om draait en hoe je in je kracht kunt staan puur door je mindset. Complimenten!!
Mark Cavallo
Mark Cavallo
15:26 25 Mar 23
(Translated by Google) The Aikido workshop was part of a multi-day program for young professionals with the aim of feeling inner strength, personal leadership, connecting mind and body and exercising influence.That objective has been achieved. Some reactions from the participants afterwards: fun, interesting, different, fascinating, involved, magical, surprising.It was a nice way to feel your own power and also to connect with it. Body and mind, heart and soul. Getting moving is also something that facilitates appropriating the insights and experiences. Aikido turned out to be the perfect way to make intangible concepts (personal leadership, connection, balance, ki) concrete.Feeling and deploying your own energy, including the other in your ideas, creating space for reflection and insight... The Aiki Coaching workshop offered the participants the space to let them feel their own strength on a playful level. Highly recommended especially if 'embodied' training is a goal.(Original)De Aikido workshop was onderdeel van een meerdaags programma voor young professionals met als doel: innerlijke kracht voelen, persoonlijke leiderschap, mind and body verbinden en Invloed uitoefenen.Die doelstelling is bereikt. Enkele reacties van de deelnemers achteraf: leuk, interessant, anders, boeiend, betrokken, magisch, verrassend.Het was een leuke manier om je eigen kracht te laten voelen en ook om daarmee verbinding te maken. Lichaam en geest, hart en ziel. In beweging komen is ook iets wat het toe-eigenen van de inzichten en ervaringen vergemakkelijkt. Aikido bleek de perfecte manier om ontastbare begrippen (persoonlijk leiderschap, verbinding, balans, ki) concreet te maken.Je eigen energie voelen en inzetten, de ander meenemen in jouw ideeën, ruimte creëren voor reflectie en inzicht… De workshop van Aiki Coaching bood de deelnemers de ruimte om op speels niveau hun eigen kracht te laten voelen. Een aanrader vooral als ‘embodied’ training een doel is.
Mamoun Meggouh
Mamoun Meggouh
15:47 17 Mar 23
(Translated by Google) A whole world opened up during the session! Johan was very passionate and enthusiastic. Definitely recommended if you want to discover your own strength.(Original)Er ging een hele wereld open tijdens de sessie! Johan was heel gepassioneerd en enthousiast. Zeker een aanrader als je je eigen kracht wil ontdekken.
René van den Berg
René van den Berg
09:49 08 Mar 23
(Translated by Google) Johan's Aikido workshop was an eye-opener for us at &ranj. His way of teaching makes the participants feel at ease, and you are almost guaranteed to learn new and unexpected things. Recommended!(Original)Johan's Aikido-workshop was een eye-opener voor ons bij &ranj. Zijn manier van lesgeven zorgt ervoor dat de deelnemers zich op hun gemak voelen, en je leert bijna gegarandeerd nieuwe en onverwachte dingen. Een aanrader!
Cassandra Snepvangers
Cassandra Snepvangers
09:22 08 Mar 23
(Translated by Google) Good communication and a very nice workshop. It has given many people new insights and made them enthusiastic about Aikido. We also thought it was very good that Johan always made the link to how you can apply it to your daily work. Thank you!(Original)Goede communicatie en een hele leuke workshop. Het heeft veel mensen bij ons nieuwe inzichten gegeven en enthousiast gemaakt over Aikido. We vonden het ook heel goed dat Johan steeds de koppeling maakte naar hoe je de het kan toepassen op je dagelijkse werk. Bedankt!
Simon van Driel
Simon van Driel
07:43 13 Jul 22
(Translated by Google) Together with Aiki Coaching, I have been able to give wonderful training sessions at several companies that bring inspiration and energy back to the company and team. Definitely recommend checking out the website.(Original)Samen met Aiki Coaching heb ik bij meerdere bedrijven prachtige trainingen mogen geven die inspiratie en energie terugbrengen in het bedrijf en team. Zeker een aanrader om eens op de website te kijken.
Sander Goedhart
Sander Goedhart
15:07 29 Mar 22
(Translated by Google) Last year I concluded the career advice process of NL Leert Door from Mr Lodder and I hope that others have (had) as much use as the undersigned!It was nice to be guided in this and it definitely brought me to where I am now…. highly recommended 🤝(Original)Ik heb vorig jaar het loopbaanadvies traject van NL Leert Door afgesloten van dhr Lodder en ik hoop dat anderen er net zoveel aan hebben (gehad) als ondergetekende!Het was fijn om hierin begeleid te zijn en heeft mij absoluut gebracht waar ik nu sta…. een aanrader dus 🤝
Diederik Scheepstra
Diederik Scheepstra
14:11 19 Nov 21
A truly inspiring experience that sticks with you and can really help you in finding your inner power and using that to become more effective. I highly recommend working with Johan and his colleague Simon. They did an amazing job with our team.
Pat Cronin
Pat Cronin
09:27 08 Oct 21
fantastic training, and brilliant insight into energy management, power, and the beauty of martial arts Aikido
M.Deniz Erdemir
M.Deniz Erdemir
20:22 16 Mar 20
We had an incredible experience as a team with Johan during our team activity. Aiki Coaching is a nice team activity if you’d like to help your team to get engaged, help to use their energy in a most efficient way as well as let them learn some basic Aikido techniques. I must say, it was a great experience, super powerful and lots of fun! Thanks to Aiki Coaching!
Jana Nová
Jana Nová
08:50 30 Nov 19
Dear all, I would like to share our amazing experience with Aiki Coaching & Training.We had a 2,5hour workshop with my colleagues (approx.30 people, nobody from us does or did martial arts or aikido).It was amazing experience, because what we learned can be also very easily applied to our work or even private lives. We practised our focus, imagination, self belief, cooperation and team work. Where is focus, there is always strength and via practising this, I believe you can achieve "unachievable".This workshop is perfect for anybody - individuals, small or bigger teams and really perfect as part of teambuilding.I have to say that I am thinking about joining regular aikido class now...A huge thanks to Johan and his colleague for amazing workshop and lessons.Jana
Berry de Boer
Berry de Boer
12:38 14 Nov 19
Edwin Luijendijk
Edwin Luijendijk
12:33 14 Nov 19
(Translated by Google) Johan lives his unique gift and shares it very consciously with the world through Aikido principles. Can I put this in words? Maybe. It is better to experience him in this role. A meeting full of passion and impact!(Original)Johan leeft zijn unieke gift en deelt dit heel bewust met de wereld door middel van Aikido principes. Kan ik dit in woorden vatten? Misschien. Beter is om hem in deze rol te ervaren. Een ont-moeten vol passie en impact!
Shatner O'Brien
Shatner O'Brien
12:09 14 Nov 19
(Translated by Google) Very practically applicable in practice!Johan puts daily affairs in perspective, so that you can create tools for yourself to determine direction. And all this in a respectful and pleasant way.(Original)Zeer praktisch toepasbaar in de praktijk!Johan zet dagelijkse zaken mooi weer in perspectief, zodat je voor jezelf handvatten kunt creëren om richting te bepalen. En dit allemaal op een respectvolle en prettige manier.
Mariëlle van Bostelen
Mariëlle van Bostelen
11:43 14 Nov 19
(Translated by Google) Very nice workshop followed by Johan. The peace itself and gives very clear instructions. Was very impressed with my own strength. How by concentrating, no one can lift you. Special experience that I recommend to everyone! Nice as a break during a company meeting or day training.(Original)Hele fijne workshop gevolgd van Johan. De rust zelve en geeft hele duidelijke instructies. Was zeer onder de indruk van mijn eigen kracht. Hoe door te concentreren, niemand je op kan tillen. Bijzondere ervaring die ik iedereen aanraadt! Leuk als break tijdens een bedrijfsoverleg of dagtraining.
IK WIL DIT Kind met zelfvertouwen
IK WIL DIT Kind met zelfvertouwen
07:57 14 Nov 19
Playful, surprising, inspiring, strong and valuable🍀 💪🙏
Tirza Kruithof
Tirza Kruithof
07:43 14 Nov 19
(Translated by Google) Unforgettable experience, the enormous power and life energy that is within you... you "just" have to be aware of it to get started. Very valuable and useful in everyday life. Recommended!(Original)Onvergetelijke ervaring, de enorme kracht en levensenergie die in je zit... je hoeft je er “alleen maar” bewust van te zijn om er mee aan de slag te gaan. Heel waardevol en bruikbaar in het dagelijks leven. Aanrader!
Wesley van der Stel
Wesley van der Stel
21:24 13 Nov 19
(Translated by Google) Excellent company training courses that interactively introduce people to their own unprecedented abilities. Do you want to take your organization to a higher level in the field of management and leadership? Then contact Johan, there is a good chance that he can help you with this.(Original)Uitstekende bedrijfstrainingen die op een interactieve manier mensen kennis laten maken met hun eigen ongekende vermogens. Wil jij je organisatie op het gebied van management en leiderschap naar een hoger niveau brengen? Neem dan contact op met Johan, grote kans dat hij je hiermee kan helpen.
Esengül Yildirim
Esengül Yildirim
17:52 17 Jul 19
(Translated by Google) As a team outing, we followed an aikido workshop with our group led by Johan. That was super fun and surprisingly inspiring. Definitely recommended! We wanted something different and this original interpretation of our company outing was extremely successful.(Original)Als teamuitje hebben wij met onze groep een aikido workshop gevolgd onder leiding van Johan. Dat was super leuk en verrassend inspirerend. Zeer zeker een aanrader! We wilden wat anders en deze originele invulling van ons bedrijfsuitje was uitermate geslaagd.
Arjan Lodder
Arjan Lodder
18:42 30 Aug 23
(Translated by Google) Instructive training that I will benefit from now and especially in the future(Original)Leerzame training waar ik nu en vooral in de toekomst veel profijt van gaat hebben
Marcella Andeweg
Marcella Andeweg
17:30 30 Aug 23
(Translated by Google) A nice training, I learned a lot about myself again. Nice to get started with this in the near future.(Original)Een fijne training, ik heb toch weer veel over mezelf geleerd. Mooi om hier de komende tijd mee aan de slag te gaan.
Jeff Daelman
Jeff Daelman
21:12 29 Mar 22
jaap rijn
jaap rijn
21:32 17 Jul 20

Business Aikido inzetten?

Onze AIKI coaches

Johan Lodder

Johan Lodder

SIMON VAN DRIEL

Joop Witterick